De praktijk richt zich enkel op instellingen en heeft geen eigen contractuele relatie met de zorgverzekeraars. De afgelopen jaren zijn de regels van de zorgverzekeraars uitgebreid, verschillend en in de tijd sterk aan verandering onderhevig.

Met instellingen worden afspraken gemaakt over inhoud, uitvoering en het bijbehorende tarief. Ik ben daarbij uitvoerder en instelling die mij inhuurt stuurt aan.
Daarmee ben ik aanspreekbaar op kwaliteit en de wijze van uitvoering. De instelling is er verantwoordelijk voor, dat hun aansturing in overeenstemming is met hun contracten met de zorgverzekeraars.

Tarieven zijn in overleg en hangen af van inhoud en afstand naar het werkgebied.