Wat als u een klacht heeft?

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Er mee blijven lopen bevordert de therapie niet. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Wanneer het niet lukt om de problemen op te lossen zijn er de volgende mogelijkheden:

Bij een klacht over een vrijgevestigd psychotherapeut kunt u contact opnemen met de coŲrdinator van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) in uw regio, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Bij de NVVP: www.nvvp.nl kunt u de namen opvragen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse PatiŽnten/Consumenten Federatie (NPCF) en een lid van de NVVP.
De klacht wordt dan tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector van 2995 getoetst aan de Gedragscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Vanaf 1 april 1998 vallen de psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht van de Wet BIG van 1993. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij een der Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. De adressen van de verschillende tuchtcolleges vindt u op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Het NIP (Nederlands instituut van psychologen: www.psynip.nl) heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Ik ben lid van het Nip en sta ingeschreven in een van de NIP-registers Daarmee ben ik gehouden aan de regels van de Beroepscode.

Tevens kunnen cliŽntenorganisaties als de stichting Pandora: www.stichtingpandora.nl en de cliŽntenbond: www.clientenbond.nl u vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure.

Bij het Landelijk Informatiepunt PatiŽnten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is:

Landelijk Informatiepunt PatiŽnten (LIP)
Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht
Telefoon: 030 - 2661661